Verzekering

Meer info over onze verzekeringspakketten

Protections verzekering deel van touring

Bergsport / Reisbijstandverzekering

Met de Protections reisbijstandsverzekering reis je beschermd en kan je onbezorgd van je vakantie genieten, wat er ook gebeurt. De belangrijkste waarborgen zijn hieronder vermeld.

Reisbijstand

– medische kosten ONBEPERKT

– nabehandelingskosten ten gevolge van een reisongeval tot € 5.000

– dagelijkse compensatie bij hospitalisatie (minimum 3 nachten) tot € 600

– repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden: onbeperkt

– vervroegde terugkeer wegens dringende reden

– TERUGBETALING VAN SKIPAS, SKILESSEN EN GEHUURD SKIMATERIAAL tot € 250

– natuurramp, epidemieën (vulkaanuitbarsting, tsunami, varkensgriep, …)

– familiale bijstand bij hospitalisatie

– verlenging van verblijf wegens medische redenen

– opsporings- en reddingskosten tot € 12.500

– vervanging van verloren of gestolen identiteitspapieren en vervoerbewijzen tot € 125

– juridische bijstand verkeer tot € 1.250

– versturen van dringende boodschappen, geneesmiddelen en protheses

– psychologische bijstand

– telecommunicatiekosten met de maatschappij

Annulatieverzekering

Protections i.s.m. Touring komt tussen in de annulatiekosten bij o.a.
– Herexamen
– Ziekte, ongeval of overlijden

– Intrekking van het reeds toegestane verlof door de werkgever
– Stoffelijke schade aan onroerende goederen

– Nieuw arbeidscontract

– Ontslag van de verzekerde wegens economische redenen

– Dekking voorafbestaande en chronische ziektes
– Echtscheiding of feitelijke scheiding

– Zwangerschapsproblemen

– wanneer men vereiste vaccinaties om medische redenen niet mag ontvangen

– Indien een reisgezel annuleert op basis van één van bovenvermelde redenen

– ….

Er geldt een dekking tot terugbetaling van de volledige reissom minus een vrijstelling van € 50 per persoon.

Bagage bij reisbijstandsverzekering Protections

– beschadiging, diefstal en niet-aflevering tot € 1.250

– breken van ski’s of snowboard, eigendom van de verzekerde, tot maximum € 250

– bij laattijdige aflevering worden de aankopen van 1e noodzaak voor 50% vergoed tot € 250

Compensatiereis bij reisbijstandsverzekering Protections

– waardebon geldig bij Groove-X voor de niet-genoten nachten bij een contractueel voorziene repatriëring of vervroegde terugkeer tot € 10.000

Diefstalverzekering Groove-X

– Diefstal van ski’s of snowboard, gehuurd of eigendom van de verzekerde, tot maximum € 250

Meer info over de algemene voorwaarden van de Polis van Protections verzekeringen & Addendum.

Meer info over de algemene voorwaarden van de Polis van Groove-X Diefstalverzekering

De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulering (€ 50 per persoon), medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50)